Ons team

Ons Team

Aad

‘Ik ben mijn hele carrière al werkzaam in de pensioenmarkt. In de eerste jaren in specialistische en managementrollen bij verzekeraars Aegon en Reaal en later als consultant bij adviesbureaus. In 2000 ben ik overgestapt naar de arbeidsbemiddeling als mede-eigenaar van Numerando. Acht jaar later zijn Peter en ik gestart met Groen Van Solinge & Partners. 
Ik ben Register Bedrijfskundige en volg momenteel de universitaire opleiding Psychologie (masterfase). Verder ben ik lid van de Kring van Pensioen Specialisten.’

Peter

‘Na mijn rechtenstudie ben ik in de pensioensector gaan werken. Eerst als accountmanager bij Zwitserleven en daarna als consultant bij adviesbureau Hudig-Langeveldt. In de jaren ’90 vervulde ik directiefuncties bij verzekeraars Reaal en AMEV, verantwoordelijk voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Als lid van de directie van Aon Consulting was ik van 2001-2004 verantwoordelijk voor alle pensioenadvisering (corporates en pensioenfondsen) in Nederland. Van 2004 en 2007 zat ik in de Raad van Bestuur van Winterthur Verzekeringen en AXA. In 2008 zijn Aad en ik gestart met Groen Van Solinge & Partners.
Ik ben geaffilieerd lid AG-AI.’

Onze klanten