Over ons

Over ons

OVER ONS

Wij, Aad Groen en Peter van Solinge, vormen het team van Groen Van Solinge & Partners, opgericht in 2008. Met een down to earth-benadering zonder opsmuk. Dat is het. What you see is what you get. We doen wat we beloven, we komen onze afspraken na en zijn discreet in onze contacten met opdrachtgevers en kandidaten. Wij hebben plezier in wat we doen en beschikken over een uitgebreid netwerk. Het is de basis van ons succes.

Bekijk ons team...

Honorarium

Voor opdrachten bedraagt ons honorarium 20% van het vaste overeengekomen jaarsalaris. Wij brengen dit honorarium in rekening na succesvolle afronding van de procedure. Dit brengt met zich mee dat we alleen op exclusieve basis werken. Deze exclusiviteit spreken we af voor een bepaalde duur, gewoonlijk twee maanden. Eindigt de arbeidsovereenkomst binnen zes maanden? Dan starten wij de procedure kosteloos opnieuw. Dit geldt niet als er sprake is van een reorganisatie bij de opdrachtgever.

Voor de search en selectie van een pensioenfondsbestuurder, een lid Raad van Toezicht (pensioenfonds) of lid van een Commissie (pensioenfonds) hanteren wij een vast honorarium van € 10.000,-.

Voor de search en selectie van een commissaris bij een uitvoeringsorganisatie of verzekeraar hanteren wij een vast honorarium van € 20.000,-.

Voor interim posities hanteren we een bemiddelingsfee van 10% van het overeengekomen uurtarief met een maximum van € 10,- per uur.

Voor adviesopdrachten (bv beloningsonderzoek of begeleiding bij selectie) hanteren wij een uurtarief van € 200,-.

Ons honorarium is exclusief BTW.

Diversiteit

Als diversiteit ontbreekt in teams, management, directie, bestuur, raad van toezicht of raad van commissarissen, dan houden wij daar bij het voordragen van kandidaten nadrukkelijk rekening mee.

Code Pensioenfondsen

Wij committeren ons aan de Code Pensioenfondsen.

Partners

Seven Stones is een psychologisch adviesbureau voor professionals, leiders en organisaties met als doel ‘realizing leadership’. Als opvolger van Pentacompany levert Seven Stones diensten op het gebied van assessment, coaching, teamontwikkeling, training en consulting. Sinds 1999 worden er opdrachten uitgevoerd voor de leiding van pensioenfondsen en -uitvoerders zoals Pensioenfonds Zorg & Welzijn, MN Services, PGGM en BPF Meubel. Tevens wordt gewerkt voor DNB, Willis Towers Watson en de Pensioenfederatie. In haar aanpak gebruikt Seven Stones een combinatie van gedegen psychologische kennis en jarenlange praktijkervaring. Aad Groen en Peter van Solinge worden jaarlijks door Seven Stones getraind op het gebied van Big Five-ontwikkelingen.

Fotografie verzorgd door Els Bax en Monique Velzeboer.

Privacy

In dit privacy statement beschrijven wij hoe Groen Van Solinge & Partners omgaat met persoonsgegevens van opdrachtgevers en kandidaten. Bij ons vak hoort dat wij persoonsgegevens verwerken. Daarom is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens essentieel. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Onze klanten