Over ons

Over ons

OVER ONS

Klaartje de Boer, Aad Groen en Peter van Solinge vormen het team van Groen Van Solinge & Partners, opgericht in 2008. Ons werving&selectiebureau is volledig gefocust op de pensioensector. Met een down to earth-benadering zonder opsmuk. Dat is het. What you see is what you get. We doen wat we beloven, we komen onze afspraken na en zijn discreet in onze contacten met opdrachtgevers en kandidaten. 

Bekijk ons team...

Honorarium

Voor opdrachten bedraagt ons honorarium 20% van het vaste overeengekomen jaarsalaris. Wij brengen dit honorarium in rekening na succesvolle afronding van de procedure. Dit brengt met zich mee dat we alleen op exclusieve basis werken. Deze exclusiviteit spreken we af voor een bepaalde duur, gewoonlijk twee maanden. Eindigt de arbeidsovereenkomst binnen zes maanden? Dan starten wij de procedure kosteloos opnieuw. Dit geldt niet als er sprake is van een reorganisatie bij de opdrachtgever.

Voor de search en selectie van een pensioenfondsbestuurder, een lid Raad van Toezicht (pensioenfonds) of lid van een Commissie (pensioenfonds) hanteren wij een vast honorarium van € 12.500,-.

Voor interim posities geldt een bemiddelingsfee van 10% van het overeengekomen uurtarief met een maximum van € 10,- per uur.

Voor adviesopdrachten (bv beloningsonderzoek of begeleiding bij selectie) hanteren wij een uurtarief van € 200,-.

Ons honorarium is exclusief BTW.

Privacy

In dit privacy statement beschrijven wij hoe Groen Van Solinge & Partners omgaat met persoonsgegevens van opdrachtgevers en kandidaten. Bij ons vak hoort dat wij persoonsgegevens verwerken. Daarom is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens essentieel. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Onze klanten