Specialist search

Specialist search

Onze opdrachtgevers zijn pensioenfondsen, PPI’s, verzekeraars, adviesbureaus, uitvoeringsorganisaties, corporates en toezichthouders.

Persoonlijkheid is doorslaggevend

Relevante kennis en ervaring zijn belangrijk in het profiel van een kandidaat. Doorslaggevend is echter iemands persoonlijkheid. Voor ons reden om hieraan extra aandacht te besteden.

Persoonlijkheidskenmerken in beeld brengen: het Big Five-model…

Om de competenties te onderzoeken maken wij onder meer gebruik van persoonlijkheidsvragenlijsten waarin wij vijf persoonlijkheidskenmerken in beeld brengen (Big Five). Het Big Five-model is op dit gebied het meest onderzochte en wetenschappelijk gevalideerde model. De vijf persoonlijkheidskenmerken die worden onderzocht zijn: negatieve emotionaliteit, extraversie, open staan, altruïsme en consciëntieusheid.

…en selectiegesprekken leiden tot juiste match

Op basis van gesprekken met de opdrachtgever stellen wij per functie een ideaal persoonlijkheidsprofiel op. Met de uitkomsten van de Big Five én de selectiegesprekken krijgen wij een goed inzicht in het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat. Het helpt ons de juiste match te maken tussen ideaal persoonlijkheidsprofiel en kandidaat.

Actualiteit volgen in pensioen en arbeidsmarkt

Als professionals en uit persoonlijke interesse in pensioen zijn wij actief lid van diverse netwerken (Kring van Pensioen Specialisten, Actuarieel Genootschap). Zo zijn wij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de pensioen- en arbeidsmarkt, de komst van nieuwe spelers, van nieuwe functies die ontstaan in het veranderende landschap, en van veranderingen in bestaande functies met nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Onze klanten