Executive search

Executive search

Onze opdrachtgevers zijn pensioenfondsen, PPI’s, verzekeraars, adviesbureaus, uitvoeringsorganisaties, corporates en toezichthouders. Wij bemiddelen posities in management, directies, besturen en raden van toezicht.

Pensioen, beloning van arbeid en duurzame inzetbaarheid als onze niche…

Wij zijn het enige bureau dat zich expliciet richt op de pensioenmarkt. Deze niche is een bewuste keuze. We hebben een sterke affiniteit met de materie en vinden het gewoon een leuk en interessant vakgebied.

…uit eigen ervaring…

Voordeel is ook dat wij deze branche uit eigen ervaring van binnenuit kennen. Wij hebben zelf ruim 20 jaar bij verschillende organisaties gewerkt op de posities die wij nu bemiddelen. Leidinggevende functies, specialistische functies en posities op strategische, inhoudelijke en operationele niveaus; we kennen ze en begrijpen ze. We weten waarover we praten.

…maar persoonlijkheid is doorslaggevend

Relevante kennis en ervaring zijn belangrijk in het profiel van een kandidaat. Doorslaggevend is echter iemands persoonlijkheid. Voor ons reden om hieraan extra aandacht te besteden.

Persoonlijkheidskenmerken in beeld brengen: het Big Five-model…

Om de competenties te onderzoeken maken wij onder meer gebruik van persoonlijkheidsvragenlijsten waarin wij vijf persoonlijkheidskenmerken in beeld brengen (Big Five). Het Big Five-model is op dit gebied het meest onderzochte en wetenschappelijk gevalideerde model. De vijf persoonlijkheidskenmerken die worden onderzocht zijn: negatieve emotionaliteit, extraversie, open staan, altruïsme en consciëntieusheid.

…en selectiegesprekken leiden tot juiste match

Op basis van gesprekken met de opdrachtgever stellen wij per functie een ideaal persoonlijkheidsprofiel op. Met de uitkomsten van de Big Five én de selectiegesprekken krijgen wij een goed inzicht in het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat. Het helpt ons de juiste match te maken tussen ideaal persoonlijkheidsprofiel en kandidaat.
Onze klanten