Specialist search

Specialist search

Onze opdrachtgevers zijn pensioenfondsen, APF-en, PPI’s, verzekeraars, adviesbureaus, uitvoeringsorganisaties, corporates, toezichthouders en in duurzame inzetbaarheid gespecialiseerde dienstverleners.
Sinds onze start in 2008 hebben wij ruim 400 functies (van junior tot senior) succesvol ingevuld.

Persoonlijkheid is doorslaggevend

Relevante kennis en ervaring zijn belangrijk in het profiel van een kandidaat. Doorslaggevend is echter iemands persoonlijkheid. Voor ons reden om hieraan extra aandacht te besteden.

Persoonlijkheidskenmerken in beeld brengen: het Big Five-model…

Om de competenties te onderzoeken maken wij onder meer gebruik van persoonlijkheidsvragenlijsten waarin wij vijf persoonlijkheidskenmerken in beeld brengen (Big Five). Het Big Five-model is op dit gebied het meest onderzochte en wetenschappelijk gevalideerde model. De vijf persoonlijkheidskenmerken die worden onderzocht zijn: negatieve emotionaliteit, extraversie, open staan, altruïsme en consciëntieusheid.

…en selectiegesprekken leiden tot juiste match

Op basis van gesprekken met de opdrachtgever stellen wij per functie een ideaal persoonlijkheidsprofiel op. Met de uitkomsten van de Big Five én de selectiegesprekken krijgen wij een goed inzicht in het persoonlijkheidsprofiel van de kandidaat. Het helpt ons de juiste match te maken tussen ideaal persoonlijkheidsprofiel en kandidaat.

Actualiteit volgen in pensioen en arbeidsmarkt

Als professionals en uit persoonlijke interesse in pensioen zijn wij actief lid van diverse netwerken (Kring van Pensioen Specialisten, Actuarieel Genootschap). Zo zijn wij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de pensioen- en arbeidsmarkt, de komst van nieuwe spelers, van nieuwe functies die ontstaan in het veranderende landschap, en van veranderingen in bestaande functies met nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

PensioenLab en Dutch Economic Forum

Ook leveren we een actieve bijdrage aan organisaties als PensioenLab en Dutch Economic Forum.

PensioenLab

Stichting PensioenLab is opgericht in 2014 door de jongerenvakbonden CNV Jongeren, FNV Jong en VCP Young Professionals. Doel is het behartigen van de belangen van jongeren in de pensioendiscussie. PensioenLab zorgt ervoor dat jongeren meepraten en meebeslissen over pensioen en de toekomst van het pensioenstelsel. Om jongeren te enthousiasmeren voor een positie in een pensioenfonds of een verantwoordingsorgaan, heeft de stichting de PensioenLab Academie opgezet. Vanuit Groen Van Solinge ondersteunt Aad de PensioenLab Academie op het gebied van selectie van toekomstige bestuurders.

Dutch Economic Forum

Peter is een van de initiatiefnemers van het ‘Dutch Economic Forum’ (DEF). Deelnemers aan dit platform praten vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid met elkaar over vraagstukken op het snijvlak van pensioen, beloning, duurzame inzetbaarheid, zorg en wonen. Met als doel inspiratie op te doen, kennis te delen en verantwoordelijkheid te nemen bij het ontwikkelen van praktisch toepasbare ideeën en bouwstenen. Zo willen de deelnemers bijdragen aan een duurzame samenleving. Regelmatig verzorgt het DEF tafelbijeenkomsten waarin actuele ontwikkelingen met maximaal 10 deelnemers diepgaand worden bediscussieerd.

Trackrecord

Onze klanten