Ons team

Ons Team

Aad

‘Ik ben mijn hele carrière al werkzaam in de pensioenmarkt. In de eerste jaren in specialistische en managementrollen bij verzekeraars Aegon en Reaal en later als consultant bij adviesbureaus. In 2000 ben ik overgestapt naar de arbeidsbemiddeling als mede-eigenaar van Numerando. Acht jaar later zijn Peter en ik gestart met Groen Van Solinge & Partners. 
Ik ben Register Bedrijfskundige en volg momenteel de universitaire opleiding Psychologie (masterfase). Verder ben ik lid van de Kring van Pensioen Specialisten.’

Klaartje

'Na mijn rechtenstudie ben ik in 2009 begonnen bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Direct mocht ik meeonderhandelen over de brede herziening van ons pensioenstelsel en de vele akkoorden en adviezen op pensioengebied, die vervolgens op centraal niveau vanuit de SER of de Stichting van de Arbeid met diverse kabinetten zijn gesloten. Waaronder de hele totstandkoming van de Wet toekomst pensioenen. Ik ben één van de oprichters van Pensioenlab, een door de vakbonden opgericht platform om jongeren bij pensioenen te betrekken en de diversiteit binnen pensioenfondsorganen te vergroten. Nu denk ik mee met Pensioenlab vanuit de Raad van Advies. Ik heb diverse bestuurlijke functies bekleed in de afgelopen jaren voor de VCP en ben lid geweest van diverse SER-commissies waaronder de Pensioencommissie en de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid. Daarnaast ben ik vanuit mijn rol bij de VCP altijd nauw betrokken geweest bij Netspar in de Partner Research Counsel en in de Stichtingsraad. Ik ben lid van Viip en JIIP.'

Peter

‘Na mijn rechtenstudie ben ik in de pensioensector gaan werken. Eerst als accountmanager bij Zwitserleven en daarna als consultant bij adviesbureau Hudig-Langeveldt. In de jaren ’90 vervulde ik directiefuncties bij verzekeraars Reaal en AMEV, verantwoordelijk voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten. Als lid van de directie van Aon Consulting was ik van 2001-2004 verantwoordelijk voor alle pensioenadvisering (corporates en pensioenfondsen) in Nederland. Van 2004 en 2007 zat ik in de Raad van Bestuur van Winterthur Verzekeringen en AXA. In 2008 zijn Aad en ik gestart met Groen Van Solinge & Partners. Ik ben geaffilieerd lid AG-AI.’

Onze klanten