Vacature detail

Werkgeversadviseur PME

Nieuw

Functieomschrijving

Voor PME pensioenfonds (‘PME’) zoeken wij een ervaren werkgeversadviseur. In deze rol informeer en adviseer je werkgevers (op operationeel en directieniveau) over het pensioenbeleid en de pensioenuitvoering van PME en pensioenonderwerpen in het algemeen zodat anderen over betrouwbare informatie beschikken en op basis daarvan indien nodig besluiten kunnen nemen over hun pensioen(regeling). Wil je werken bij een professionele organisatie met korte lijnen en een persoonlijke benadering? Dan is deze vacature iets voor jou.

Organisatie bestuursbureau

Het bestuur van PME is verantwoordelijk voor beleid, uitvoering en verantwoording. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, acht niet-uitvoerende bestuurders (vanuit werknemersorganisaties, pensioengerechtigden en werkgeversorganisatie) en drie uitvoerende bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau met ervaren en deskundige professionals waaronder een aantal adviseurs voor persoonlijke dienstverlening aan deelnemers en werkgevers. Het bestuur beoogt een eenvoudige en doeltreffende wijze van besturen ('governance'). Om wendbaar te kunnen zijn, moet het bestuur zich ook zo organiseren en gedragen. Het omgekeerd gemengd bestuursmodel met een uitvoerend bestuur past daar goed bij. Het bestuur heeft verschillende aandachtsgebieden: balans- en vermogensbeheer, pensioenbeleid, -uitvoering & -communicatie, governance, risk, compliance, financiën en bedrijfsvoering. In de rol van werkgeversadviseur rapporteer je aan de Manager Pensioenbeheer en -uitvoering. Het team Pensioenbeheer en -uitvoering bestaat uit twee beleidsadviseurs, een adviserend actuaris, zeven deelnemersadviseurs en drie werkgeversadviseurs.

Doel van de functie

Het met werkgevers (op operationeel en directieniveau) onderhouden en verder uitbouwen van de relatie door hen te informeren en adviseren over het pensioenbeleid en de pensioenuitvoering van PME en pensioenonderwerpen in het algemeen. Het ontwikkelen en het onderhouden van het pensioenbeleid van PME, het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuurders en collega’s, zodat PME onderscheidend blijft op het gebied van pensioenuitvoering. Een bijdrage leveren aan de strategische doelstelling van PME om de verbinding met de aangesloten werkgevers te versterken. Onder andere door initiatieven te ontplooien en daarover te sparren met de Manager Pensioenbeheer en -uitvoering en collega’s binnen het bestuursbureau, zodat het relatiemanagement naar een hoger niveau getild wordt. Daarbij valt te denken aan het werken met accountplannen, het organiseren van bijeenkomsten met werkgevers, het betrekken van bestuurders bij werkgeversbezoeken, zorgdragen voor een efficiënte planning, verstevigen van procedures, het opstellen van rapportages, etc.

Kernactiviteiten

1. Onderhouden van relaties met werkgevers in een divers stakeholdersveld (werkgevers, werknemers, uitvoeringsorganisatie, vakorganisaties, werkgeversverenigingen, etc.) en inschatten en managen van belangen;
2. Informeren van werkgevers, werknemers, vakorganisaties en werkgeversverenigingen over pensioenzaken, sociale zekerheid, fiscale zaken en de regeling en dienstverlening van PME en bijdragen aan communicatiemiddelen vanuit PME;
3. Signaleren van wensen en behoeften van werkgevers en werknemers voor verdere verbetering van de regeling en dienstverlening en dit bespreken met de specialisten in het team pensioenbeheer en -communicatie en het team communicatie en public affairs;
4. Adviseren van werkgevers (en werkgeversverenigingen) over de pensioenregeling, sociale en fiscale zaken en de dienstverlening van PME als ook in voorkomende gevallen bij de overgang van een pensioenfonds of pensioenregeling (in samenwerking met externe experts) en het inregelen bij PME;
5. Bijhouden van relevante ontwikkelingen in de pensioenwereld, sociale zekerheid en op fiscaal gebied. Het analyseren en vaststellen van de impact hiervan op werknemers, werkgevers en PME;
6. Up to date houden van en overdragen van kennis van ontwikkelingen in de pensioensector, aan werkgevers en werknemers;
7. Verzorgen van (pensioen)cursussen voor aangesloten werkgevers;
8. Verzorgen van presentaties voor deelnemers bij aangesloten werkgevers;
9. Signaleren van knelpunten en risico’s in de uitvoeringsprocessen, pensioenreglementen en communicatie bij PME en de uitvoeringsorganisatie en bijdragen aan de verbetering en in de uitvoering hiervan.

Functie-eisen

Kandidaten beschikken over:
• Een afgeronde academische opleiding (juridisch, financieel of economisch);
• Meer dan 8 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie bij een adviesbureau, pensioenfonds, uitvoeringsorganisatie of (pensioen)verzekeraar;
• Brede en actuele kennis van pensioen(fonds)problematiek;
• Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden op directie en bestuurlijk niveau;
• Competenties: verbindend, initiatiefrijk, hands-on, klantgericht, resultaatgericht, regievoering.
• Onderdeel van het selectieproces is een uitgebreide pre-employment screening.

Bedrijfsprofiel

PME is hét pensioenfonds voor mensen die werken in de metaal- en techindustrie en doet dat in opdracht van werknemers en werkgevers in de sector. PME zorgt voor een goed pensioen door gedegen en verstandig met hun premie om te gaan en de grootst mogelijke opbrengst te behalen, financieel en maatschappelijk. Het fonds loopt voorop in de veranderingen die onze samenleving doormaakt en belegt duurzaam. Gedreven bouwt PME mee aan de toekomst. PME is doorlopend met werkgevers en deelnemers in gesprek en biedt dienstverlening die ze mogen verwachten: met begrijpelijke antwoorden, heldere adviezen en slimme tools die inzicht geven in het inkomen voor later. PME is er van overtuigd dat je pensioen het beste samen regelt. Door met elkaar de kosten en risico's te delen, is iedereen beter af. PME voert de pensioenregelingen uit die de sociale partners in de sector met elkaar hebben afgesproken. Voor de 1.500 werkgevers, 183.000 actieve deelnemers, 168.000 gepensioneerden en 273.000 gewezen deelnemers in de metaal- en technologische industrie. Een pensioen dat past bij ieders omstandigheden en wensen. Dat is waar PME elke dag voor werkt. PME is in omvang van het vermogen het vijfde fonds in Nederland.

Contactpersoon

Peter van Solinge
Peter van Solinge
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 3005 6662