Vacature detail

Vacatures De Nationale APF Den Haag

Nieuw

Functieomschrijving

Voor De Nationale APF zoeken wij kandidaten voor verschillende vacatures. De reden hiervoor mag duidelijk zijn: de Wet toekomst pensioenen (Wtp) vraagt veel van pensioenfondsen en De Nationale APF wenst daar goed op voorbereid te zijn. Zowel voor haar huidige zeven kringen als voor de nieuwe partijen die hun pensioenregeling binnen het APF onderbrengen. Er lopen momenteel tal van offertetrajecten, een flinke uitbreiding van het fonds wordt verwacht. Dat betekent met elkaar de schouders eronder om die successen te realiseren. We zoeken meerdere medewerkers, die energie krijgen van een dynamische en veelzijdige omgeving!

Op hoofdlijnen zien de vacatures er als volgt uit:

 • Manager bestuursbureau
  • Aansturen van het bestuursbureau (ca. 12 medewerkers);
  • Contacten onderhouden met de diverse bestuurlijke gremia;
  • Oog hebben voor de governance en AOIC;
  • Ervaring met programma- en projectmanagement.
 • Fondssecretaris
  • Ondersteuning bieden aan de bestuurlijke gremia (bestuur, belanghebbendenorganen);
  • Agenda afstemming met voorzitters en vastleggen en volgen van afspraken;
  • Contact onderhouden- en organiseren periodiek overleg met aangesloten werkgevers;
  • Spin in het web functie.
 • Actuarieel specialist
  • Opstellen of beoordelen van voorstellen en berekeningen op het gebied van premiebeleid, toeslagbeleid, reserves, financiële opzet, dekkingsgraad en dergelijke;
  • Betrokken bij (beoordeling van) ALM-studies (ook WTP-verkenningen);
  • Bijdrage leveren aan het financieel risicomanagement;
  • Adviseren van bestuur en belanghebbendenorganen.
 • Communicatiespecialist
  • (Mede)verantwoordelijk voor de communicatie van De Nationale APF (website, uitingen);
  • Betrokken bij deelnemerscommunicatie vanuit de kringen (in samenwerking met AZL);
  • Gaat komende jaren communicatiebeleid en -uitvoering rondom het nieuwe pensioenstelsel (mede) vormgeven;
  • Betrokken bij opstellen beleid voor en invulling geven aan keuzebegeleiding.

Natuurlijk kennen alle vacatures hun eigen vereisten op het gebied van kennis en ervaring. We staan daar graag met je bij stil als de functie-inhoud je aanspreekt. Minstens zo belangrijk is je persoonlijkheid; je bent ondernemend en je wilt de handen uit de mouwen steken in een kleine, dynamische organisatie. Zorgvuldig en degelijk te werk gaan zit in jouw genen. Daarnaast ben je vooral sterk service- en klantgericht voor de huidige en nieuwe relaties van De Nationale APF.

Lees hier meer informatie over De Nationale APF en haar kringen.

Voor geïnteresseerde kandidaten zijn functieprofielen beschikbaar.

Publish date

09-04-2024

Contactpersoon

Aad Groen
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 1744 8786