Vacature detail

Directeur Pensioenfonds HaskoningDHV - VERVULD -

Vervuld

Functieomschrijving

Voor het Pensioenfonds HaskoningDHV zoeken wij de nieuwe directeur. De directeur is vanuit zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden medebeleidsbepaler van het pensioenfonds. De directeur vormt samen met het Hoofd Pensioenbeheer, het Hoofd Financieel Beheer, de Risicomanager en de Bestuurssecretaris het Management Team van het Pensioenbureau.

De dagelijkse werkzaamheden van het bureau bestaan onder meer uit:

 • Pensioenadministratie;
 • Uitkeringen;
 • Beheer van beleggingen;
 • Financiële administratie (beleggingsadministratie, boekhouding en jaarverslag);
 • Risicomanagement;
 • Communicatie;
 • Ondersteuning van het Bestuur.

Vanwege de complexiteit vraagt deze rol enerzijds iemand die goed op strategisch/directieniveau kan opereren en, vanwege het feit dat veel zaken in eigen beheer worden uitgevoerd, vraagt deze rol verder een hands-on mentaliteit en coachend vermogen.

Taken en verantwoordelijkheden van de directeur:

 • geeft leiding aan het Pensioenbureau (11 medewerkers);
 • draagt zorg voor inhoudelijke beleidsvoorbereiding en het signaleren van inhoudelijke ontwikkelingen en knelpunten;
 • begrijpt de balans tussen de aard van de verplichtingen van een pensioenfonds en daarmee de lange termijn horizon en de op korte termijn implementeerbare zaken (passend in het beleid);
 • adviseert het Bestuur en Verantwoordingsorgaan (VO) van het pensioenfonds en de aangesloten werkgevers, over het beleid betreffende de uitkerings- en pensioenregelingen als gevolg van (wijzigende) wettelijke maatregelen, maatschappelijke ontwikkelingen en/of ontwikkelingen in de Cao’s, ook binnen het kader van de continuïteit van vermogen en verplichtingen;
 • geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over risico’s en kansen aan het Bestuur;
 • heeft een service gerichte houding richting Bestuur en waar nodig een educatieve instelling richting achterban;
 • is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de vergadering van het Bestuur en uitvoering van de besluiten van het Bestuur;
 • gezamenlijk met het dagelijks bestuur (DB) overleggen met de vertegenwoordigers van de deelnemers zoals leden van het VO;
 • ondersteunt de Beleggingsadviescommissie (BAC) bij voorstellen voor aanpassing van de beleggingsstrategie of het balans-/risicomanagement;
 • is verantwoordelijk voor het managen van het Pensioenbureau en realiseren van de jaarplanning (regulier en projecten);
 • draagt zorg voor de beheersing van de datakwaliteit door een effectieve AO/IC;
 • zorgt voor het waarborgen van voldoende kennis van informatiebeveiliging en cybersecurity en IT binnen het Pensioenbureau en het Bestuur;
 • is verantwoordelijk voor het verzorgen van de interne en externe rapportages en jaarverslagen op financieel/verzekeringstechnisch gebied, zowel intern (deelnemers) als extern (o.a. DNB/AFM);
 • zorgt voor de rapportage over de performance van de (uitbestede) beleggingen;
 • Zorgt voor de niet-financiële risicorapportage.

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau (financiële richting [economie, econometrie of actuariële wetenschappen], bij voorkeur aangevuld met relevante beleggingsopleiding);
 • ​​​​​​​Gedegen en up-to-date pensioen- en vermogensbeheerkennis en kennis van verslaglegging;
 • Beschikt over voldoende kennis van informatiebeveiliging om op dit onderwerp een sparringpartner voor teammanagers, medewerkers en 2e en 3e lijnfuncties te zijn;
 • Is op de hoogte van de internationaal geaccepteerde informatiebeveiligingsstandaarden die in de sector en door het fonds worden gehanteerd, zoals het COSO-model, ISO27001/2 en het NIST-cybersecurity framework;
 • Heeft ruime ervaring in een vergelijkbare functie en met directievoering, bestuursorganen en toezichthouders;
 • Heeft een zelfstandige, gestructureerde, initiatiefrijke en resultaatgerichte werkhouding;
 • Is inspirerend en motiverend als leidinggevende van het Pensioenbureau;
 • Kan goed samenwerken, feedback geven en ontvangen;
 • Heeft oog voor de ontwikkeling van medewerkers;
 • Beheerst projectmanagement (plannen);
 • Is bedreven in transitiemanagement, verandermanagement;
 • Heeft de focus op efficiency, klant en kwaliteit;
 • Is in staat voorstellen en kennis op heldere wijze over te dragen;
 • Is communicatief vaardig en in staat ingewikkelde materie te verwoorden in heldere adviezen.

Bedrijfsprofiel

Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV (SPHDHV) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenregelingen uit van Koninklijke HaskoningDHV Groep B.V., HaskoningDHV Nederland B.V. en DHV NPC B.V.
Hiertoe wordt voor de ongeveer 10.000 deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden een pensioenvermogen van ruim € 1 miljard (data eind 2023) belegd. SPHDHV heeft een paritair samengesteld Bestuur bestaande uit zes leden waarvan er twee extern geworven worden. Het Bestuur werkt met commissies.

Publish date

02-04-2024

Contactpersoon

Peter van Solinge
Peter van Solinge
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 3005 6662