Groen Van Solinge & Partners B.V. Redesign
Op zoek naar jouw carrière?

Senior Pensioenjurist De Nationale APF

Nieuw

Functie omschrijving

De Nationale APF is succesvol en slaagt erin de geambieerde groei te realiseren en grote ondernemingen als nieuwe klant te verwelkomen. De senior pensioenjurist ondersteunt het uitvoerend bestuur bij (het laten uitvoeren van) de pensioenbeheerprocessen en monitort vanuit het juridische kennisgebied de uitvoering door de uitbestedingspartijen. De senior pensioenjurist legt verantwoording af aan de directeur bestuursbureau en heeft een rapportagelijn naar de portefeuillehouder in het uitvoerend bestuur.

De portefeuillehouder in het uitvoerend bestuurd zal de senior pensioenjurist betrekken bij alle voorkomende taken die in verband staan met de pensioenuitvoering. De rol van de senior pensioenjurist is in beginsel ondersteunend aan het uitvoerend bestuur en is derhalve niet besluitvormend. Zijn/haar werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de uitvoerend bestuurder die verantwoordelijk voor pensioenbeheer is. De volgende taken maken hier deel van uit:

 • Ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van de pensioenregelingen, inclusief het verzorgen van compliance (met wet- en regelgeving op het gebied van pensioenbeheer). Hierbij behoort onder andere het (laten) onderzoeken en uitwerken van de (technische) mogelijkheden en beperkingen;
 • Beoordelen van de vertaling van het vastgestelde pensioenbeleid naar interne kaders en richtlijnen voor het uitvoeren van de pensioenregeling;
 • Initiëren van en zorgdragen voor verbetervoorstellen op het gebied van pensioenbeheer op basis van ontwikkelingen in wet- en regelgeving;
 • Monitoren dat uitvoerders een juiste, tijdige en betrouwbare gegevensstroom en administratie inrichten, waaronder juist vastgestelde pensioenrechten en premie;
 • Zorgdragen voor volledige, tijdige en juiste advisering over juridische en beleidsmatige aspecten van pensioenen;
 • Signaleren van ontwikkelingen op pensioengebied en het informeren van de interne organisatie over deze ontwikkelingen;
 • Zorgdragen voor de afwikkeling van juridische uitvoeringskwesties;
 • Het opstellen en beheer van de pensioenjuridische fondsdocumenten die de grondslag vormen voor de uitvoering van de pensioenregelingen;
 • Zorgdragen voor een volledige, tijdige en juiste beoordeling van nieuwe pensioenproducten op juridische, actuariële en fiscale haalbaarheid;
 • Onderhouden en hanteren van vakinhoudelijke kennis van pensioen-gerelateerde wet- en regelgeving.

Functie eisen

De senior pensioenjurist dient ten minste de volgende kennis en ervaring te hebben:

 • Afgeronde WO-opleiding in juridische richting;
 • Gedegen kennis van (fiscaal en/of civiel) pensioenrecht;
 • Aanvullende opleiding inzake pensioen, juridische en actuariële zaken is een belangrijke pre;
 • Ruime aantoonbare werkervaring in gelijksoortige functie;
 • Brede kennis van pensioenbeleid, pensioenregelingen, pensioenadministratiesystemen en administratieve organisatie;
 • Ruime kennis van en ervaring met (uitvoeren van) pensioenbeheer en de operationele en juridische risico’s die hiermee gepaard gaan. Op de hoogte van actuele ontwikkelingen en trends in pensioenbeheer en relevante wet- en regelgeving;
 • Affiniteit met de pensioensector en bekend met de actuele ontwikkelingen in de pensioensector
  en de oudedagsvoorziening.

De senior pensioenjurist dient ten minste de volgende specifieke competenties te hebben:

 • Accuratesse: kan langdurig en effectief omgaan met detailinformatie en heeft het overzicht op het
  gehele proces;
 • Integriteit: leeft de waarden van het fonds na en heeft zelf ook duidelijke en uitgesproken normen en waarden. Vertoont voorbeeldgedrag. Stelt het belang van fonds boven het eigen (team) belang. Is open en eerlijk ten opzichte van anderen, is betrouwbaar in het nakomen van afspraken. Gaat correct om met gevoelige informatie. Committeert zich alleen als hij /zij het ook waar kan maken;
 • Kritische instelling: denkt met diepgang, bekijkt zaken vanuit verschillende invalshoeken, accepteert beweringen of feiten niet klakkeloos, maar overweegt rijkelijk;
 • Kwaliteitsbewustzijn: stelt hoge eisen aan eigen werk en aan dat van anderen op het gebied van
  kwaliteit en nauwkeurigheid. Stimuleert kwaliteitsbewustzijn als vast onderdeel van het beleid;
 • Oordeelvorming: is in staat risico’s en de consequenties daarvan voor het fonds op korte en langere termijn in te schatten;
 • Organisatiebewustzijn: is zich bewust van de relaties en (politieke) verhoudingen en doorziet deze. Is alert op ontwikkelingen, legt contacten en maakt gebruik van bruikbare ondersteunende netwerken. Maakt keuzes en stelt prioriteiten die aansluiten bij de organisatiedoelstellingen en waarden;
 • Resultaatgerichtheid: is gericht op het behalen van afgesproken doelstellingen. Stelt duidelijke
  prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten.
  Maakt met medewerkers afspraken, controleert en bespreekt voortgang en realisatie;
 • Samenwerken: draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken. Maakt optimaal gebruik van kennis en expertise van anderen;
 • Zelfstartend vermogen: initieert uit eigen beweging beleid. Onderkent verbeteringen ten aanzien
  van compliance/risicobeheer en handelt daarnaar. Draagt uit eigen beweging oplossingen aan.

Bedrijfsprofiel

De Nationale APF kent een onafhankelijk gemengd bestuur dat bestaat uit drie parttime niet-uitvoerende bestuurders en drie fulltime uitvoerende bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, dat wordt aangestuurd door één van de uitvoerend bestuurders. Het bestuur laat zich verder ondersteunen en adviseren door een beleggingsadviescommissie en een pensioencommissie. Het niet-uitvoerend bestuur wordt daarnaast ondersteund door een auditcommissie. De pensioenadministratie is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL.

Bedrijfscultuur

Het bestuursbureau is klein en slagvaardig. De lijnen zijn kort, er is veel dynamiek en iedereen voelt zich sterk verantwoordelijk voor en betrokken bij het succes van De Nationale APF.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring en het arbeidsvoorwaardenpakket zijn marktconform en goed passend bij de zwaarte van de functie.
De functie kan ook parttime (4 dagen in de week) worden uitgeoefend.

Locatie

Utrecht

Contactpersoon

 • Kun jij excelleren in een omgeving,
  die door constante dynamiek
  voortdurend in beweging is?  Meer

Pensioen vacatures

 • Adviseer en begeleid je klanten
  op het gebied van pensioen en
  inkomen
  ? Meer

Risk vacatures

Op zoek naar een andere functie?
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Groen Van Solinge & Partners B.V. gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.