Vacature detail

Raad van Toezicht CRH Pensioenfonds

Nieuw

Functieomschrijving

Stichting CRH Pensioenfonds gaat over tot het instellen van een Raad van Toezicht. De RvT oefent integraal toezicht uit op het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. Tevens stelt de RvT zich op als gesprekspartner van het bestuur. De leden van de RvT handelen steeds in het belang van de doelstelling van het fonds, zonder specifieke opdracht en onafhankelijk van welk ander belang ook. Het bestuur en de RvT vergaderen minimaal tweemaal per jaar gezamenlijk. Doel van de dialoog is dat deze bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het fonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering. De RvT beoordeelt om dat te bereiken:

  • De beleidsprocedures en -processen;
  • De bestuursprocedures en -processen;
  • De ‘checks and balances’ binnen het fonds;
  • De manier waarop het bestuur het fonds aanstuurt;
  • De manier waarop het bestuur risico’s identificeert en managet;
  • De manier waarop het bestuur ervoor zorgt dat het tot evenwichtige besluiten kan komen.

Op hoofdlijnen zal de portefeuilleverdeling er als volgt uitzien:
- stakeholdermanagement en governance (beoogd voorzitter);
- asset management en financieel risicomanagement;
- operationeel risicomanagement, pensioenbeheer/uitbesteding en IT.

In de uitvoering van de toezichttaken wordt aansluiting gezocht bij het DNB document 'Visie op Toezicht 2021-2024'.

Voor geïnteresseerde kandidaten is er een uitgebreid functieprofiel beschikbaar. Informatie over het Pensioenfonds is ruimschoots voorhanden op de website van het fonds.

Publish date

09-12-2021

Contactpersoon

Aad Groen
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 1744 8786