Groen Van Solinge & Partners B.V. Redesign
Op zoek naar jouw carrière?

Pensioenmanager De Nationale APF- VERVULD

Vervuld

Functie omschrijving

De Nationale APF is succesvol en slaagt erin de geambieerde groei te realiseren en grote ondernemingen als nieuwe klant te verwelkomen. Om die reden breidt het bestuursbureau verder uit en zijn wij voor De Nationale APF op zoek naar een hands on pensioenmanager. De manager is zeer goed bekend met alle actuele dossiers op pensioengebied. Hij of zij neemt veel uitvoerend werk uit handen van de directeur van het bestuursbureau, tevens uitvoerend bestuurder. De werkzaamheden hebben betrekking op pensioeninhoudelijke en organisatorische zaken ten behoeve van de binnenkomst van nieuwe klanten, als ook adviseren over en invulling geven aan de gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving. Zodoende opereert de nieuwe manager als een spil binnen het bestuursbureau en schakelt hij of zij met collega's intern, het bestuur, belanghebbendenorganen, uitbestedingspartners, toezichthouders en (externe) consultants. Het ervoor zorgen dat De Nationale APF volledig in control is, dat is waar het in deze functie om gaat.

Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • opstellen van beleidsadviezen en uitvoering geven aan de invulling hiervan;
 • adviseren implicaties nieuwe wetgeving voor het fonds;
 • zorgdragen voor een soepel en adequaat verloop van governance-processen;
 • begeleiden van opdrachten aan externe adviseurs;
 • deelnemen aan projecten (transities, jaarverslag);
 • deelnemen in commissies;
 • monitoren en managen van processen en waar nodig initiëren van verbeteringen.

Functie eisen

De pensioenmanager dient ten minste de volgende kennis en ervaring te hebben:

• Een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur met een juridisch accent;
• Aantoonbare werkervaring op senior management- of senior consultantniveau;
• Affiniteit met de pensioensector en bekendheid met de actuele ontwikkelingen in de pensioensector
en de governance van pensioenfondsen;
• Aantoonbare ervaring met bestuurlijke gremia en goed gevoel voor politieke verhoudingen;
• Ervaring met het managen van uitbestedingsrelaties;
• Goede schriftelijke vaardigheden.

De pensioenmanager dient ten minste de volgende specifieke competenties te hebben:

• Plannen en organiseren: bepaalt prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om
gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zet zaken conform planning in beweging;
• Resultaatgerichtheid: is gericht op het behalen van afgesproken doelstellingen. Stelt duidelijke
prioriteiten; maakt een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten.
• Zelfstartend vermogen: initieert uit eigen beweging beleid. Onderkent verbeteringen ten aanzien
van het pensioenbeheer en handelt daarnaar. Draagt uit eigen beweging oplossingen aan;
• Klantgerichtheid: herkent en erkent de behoeftes en wensen van klanten. Geeft klantvragen
prioriteit en handelt deze correct af. Is representatief aanwezig en bouwt relaties op vanuit
deskundigheid en betrokkenheid. Neemt contact op met relaties bij vragen. Toont interesse in
relaties;
• Kwaliteitsbewustzijn: stelt hoge eisen aan eigen werk en aan dat van anderen op het gebied van
kwaliteit en nauwkeurigheid. Stimuleert kwaliteitsbewustzijn als vast onderdeel van het beleid;
• Accuratesse: kan langdurig en effectief omgaan met detailinformatie en heeft het overzicht op het
gehele proces;
• Communicatief vaardig: is in staat zowel mondeling als schriftelijk helder te communiceren.

Bedrijfsprofiel

De Nationale APF kent een onafhankelijk gemengd bestuur dat bestaat uit drie parttime niet-uitvoerende bestuurders en drie fulltime uitvoerende bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, dat wordt aangestuurd door één van de uitvoerend bestuurders. Het bestuur laat zich verder ondersteunen en adviseren door een beleggingsadviescommissie en een pensioencommissie. Het niet-uitvoerend bestuur wordt daarnaast ondersteund door een auditcommissie. De pensioenadministratie is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. Het fiduciair vermogensbeheer is uitbesteed aan Nationale Nederlanden Investment Partners.

Bedrijfscultuur

Het bestuursbureau is klein en slagvaardig. De lijnen zijn kort, er is veel dynamiek en iedereen voelt zich sterk verantwoordelijk voor en betrokken bij het succes van De Nationale APF.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring en het arbeidsvoorwaardenpakket zijn marktconform en goed passend bij de zwaarte van de functie.

Locatie

Utrecht

Contactpersoon

 • Kun jij excelleren in een omgeving,
  die door constante dynamiek
  voortdurend in beweging is?  Meer

Pensioen vacatures

 • Adviseer en begeleid je klanten
  op het gebied van pensioen en
  inkomen
  ? Meer

Risk vacatures

Op zoek naar een andere functie?
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in