Groen Van Solinge & Partners B.V. Redesign
Op zoek naar jouw carrière?

Manager Risk APF Stap - VERVULD

Vervuld

Functie omschrijving

Voor APF Stap zoeken wij een Manager Risk, die verantwoordelijk is voor het integrale risicomanagement van Stap.
De functie wordt primair uitgevoerd vanuit de Stap locatie Groningen, waar de kandidaat gemiddeld drie dagen in de week aanwezig is.

De Manager Risk is een volwaardige gesprekspartner voor het bestuur en de Raad van Toezicht. Hij of zij functioneert zelfstandig en autonoom en beschikt daarbij over voldoende empathie en voldoende omgevingssensitiviteit om constructief te kunnen confronteren. De Manager Risk weet de juiste balans te vinden tussen het beheersen van risico’s, het beheersen van kosten en een klantvriendelijke uitvoering van de processen. De juiste kandidaat voelt zich prettig in een klein team, waardeert de voordelen van een kleine organisatie en accepteert ook de nadelen van een kleine organisatie. Hij of zij is een zelfstarter, die de verantwoordelijkheden en taken pro-actief benadert.

De Manager Risk is één van de managers binnen het bestuursbureau van Stap en rapporteert hierarchisch aan de adjunct-directeur. Functioneel heeft de risicomanager echter direct toegang tot het bestuur van Stap en andere fondsorganen.

De Manager Risk is verantwoorderlijk voor:

 • het in kaart brengen van operationele en financiële risico’s;
 • het tijdig signaleren van risico’s en het onder de aandacht brengen van de risico’s bij bestuur, Raad van Toezicht en andere fondsorganen indien nodig;
 • het monitoren van genomen risicobeheersingsmaatregelen en heeft de bevoegdheid om verantwoordelijken voor die maatregelen aan te spreken op de uitvoering;
 • het optimaliseren van de risicomanagementcyclus binnen Stap.

Tot de taken van de Manager Risk behoren:

 • het opstellen en onderhouden van het risicomanagementbeleid van Stap;
 • het beheren en (laten) uitvoeren van de risicomanagementcyclus;
 • het monitoren van het risicomanagement binnen Stap, het risicomanagement van de uitbestedingsprocessen en het risicomanagement van de klantprocessen;
 • het adviseren over en monitoren van verbeteracties in de organisatie;
 • het aanspreken van personen binnen de werkprocessen van Stap als het gaat om hun rol binnen het risicomanagement;
 • het verzorgen van adequate rapportages aan het bestuur van Stap, de Auditcommissie en aan de adjunct-directeur;
 • het toetsen van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • onderhoud en verdere ontwikkeling van Cerrix, de risicomanagement tool van Stap;
 • het organiseren en bewaken van alignment tussen de processen binnen Stap en Cerrix.

Functie eisen

De Manager Risk kan minimaal voldoen aan de volgende functie-eisen:

 • WO-geschoold, bij voorkeur een opleiding economie, bedrijfskunde of econometrie;
 • het bezit van VBA, CFA, FRM/RIFM-titel is een pré;
 • het bezit van een RC, RE, RA titel is een pré;
 • relevante werkervaring (minimaal 5 jaar) in de pensioen- (voorkeur) of financiële sector, op het gebied van Operationeel en/of Financieel Risicomanagement en AO/IC;
 • ervaring met het managen van uitbestedingsrisico’s, inclusief certificeringstrajecten zoals (ISAE 3402 en COS 3000);
 • affiniteit met IT-risicomanagement en beheersing;
 • ervaring met Cerrix, Bwise of in elk geval een ander risicomanagement tool.

Verder beschikt de Manager Risk tenminste over de volgende competenties:

 • scherp analytisch, kritisch vermogen, hetgeen onder andere blijkt uit het trekken van logische conclusies, het voorzien van directe en indirecte consequenties en een nieuwsgierige, onderzoekende houding;
 • multidisciplinair denken en oordeelsvorming: dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende domeinen/deskundigheidsgebieden. Kan mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en logische conclusies trekken en tot realistische beoordelingen komen;
 • omgevingssensitiviteit, empathie, hetgeen onder andere blijkt uit het feit dat gezegd wordt wat gezegd moet worden zonder dat relaties ernstig beschadigd raken. Conflicten worden niet uit de weg gegaan, wel altijd constructief afgerond;
 • overtuigingskracht: anderen weten te overtuigen van een bepaald standpunt of met goede argumenten zover weten te krijgen tot het nemen van een bepaald besluit of het behalen van een bepaald resultaat;
 • doorzettingsvermogen.

Bedrijfsprofiel

Apf Stap is opgericht door Aegon en TKP en heeft in 2016 haar vergunning van DNB gekregen. Inmiddels heeft een aantal pensioenfondsen voor Stap als apf gekozen en naar verwachting komt het belegd vermogen in 2018 al uit op ca. € 5 miljard. Innovatie, heldere communicatie en oprechte aandacht voor klanten en deelnemers liggen ten grondslag aan het succes.

Bedrijfscultuur

No nonsense, professionaliteit, schouders er onder, successen met elkaar delen en klantbewustzijn zijn sleutelwoorden die de cultuur van Stap typeren. Die houding vind je terug binnen het bestuursbureau en binnen het onafhankelijk bestuur van Stap. Er wordt (kei)hard gewerkt en dat werpt z'n vruchten af. De samenwerking binnen het bestuursbureau en bestuur en tussen deze beide organen is uitstekend.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn goed en passend bij de zwaarte van deze functie.

Locatie

Groningen

Contactpersoon

 • Kun jij excelleren in een omgeving,
  die door constante dynamiek
  voortdurend in beweging is?  Meer

Pensioen vacatures

 • Adviseer en begeleid je klanten
  op het gebied van pensioen en
  inkomen
  ? Meer

Risk vacatures

Op zoek naar een andere functie?
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in