Groen Van Solinge & Partners B.V. Redesign
Op zoek naar jouw carrière?

Manager Audit APF Stap

Nieuw

Functie omschrijving

Voor APF Stap zoeken wij een Manager Audit die verantwoordelijk is voor de realisatie van de auditfunctie en voor de regie op de uitbesteding van de compliance functie. Een en ander met inachtname van de vergunning van het APF Stap. De functie wordt primair uitgevoerd vanuit de Stap locatie Groningen, waar de kandidaat gemiddeld drie dagen in de week aanwezig is.

De Manager Audit is een volwaardige gesprekspartner voor het bestuur en alle andere fondsorganen, de uitbestedingspartijen en andere relevante stakeholders van Stap. Hij of zij overziet het werkgebied volledig. De juiste kandidaat is pro-actief, beschikt over een goed procesinzicht en kan twee stappen vooruit denken. De Manager Audit is in staat om de dynamiek tussen bestuur en bestuursbureau aan te voelen en beweegt natuurlijk in dit krachtenveld. Integriteit, nauwkeurigheid en gevoel voor detail zijn vanzelfsprekende eigenschappen. Hij of zij is iemand die begrijpt dat regels een doel dienen en geen doel op zichzelf zijn.
De juiste kandidaat voelt zich prettig in een klein team, waardeert de voordelen van een kleine organisatie en accepteert ook de nadelen van een kleine organisatie. Hij of zij is een zelfstarter, die verantwoordelijkheden en taken pro-actief benadert.

De Manager Audit is één van de managers binnen het bestuursbureau van Stap en rapporteert aan de adjunct-directeur.

De Manager Audit is verantwoordelijk voor:

 • de financiële verslaglegging/jaarwerk;
 • de financiële (meerjaren)begroting;
 • de vastlegging van de processen binnen Stap;
 • het compliant zijn van Stap;
 • het auditbeleid en het auditplan;
 • de totstandkoming van het beleid met betrekking tot alle relevante auditfuncties binnen Stap alsmede de implementatie en de uitvoering daarvan;
 • het beleid en de uitvoering van de compliance functie.

Tot de taken van de Manager Audit behoren:

 • het organiseren en (laten) uitvoeren van de verslagleggings- en rapportage-processen binnen Stap, zowel op kringniveau als voor Stap zelf;
 • het organiseren van en bijdragen aan de uitvoering van het jaarverslag/rekening (jaarwerk);
 • het opstellen van de financiële (meerjaren) begroting;
 • het opstellen, actualiseren, verbeteren van het Auditbeleid (en Auditplan);
 • toezichthouders voorzien van structureel verplichte en ad hoc gevraagde informatie;
 • het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van commissie Audit;
 • het actualiseren en verbeteren van het Handboek bedrijfsvoering;
 • het monitoren van de uitbestedingsrelaties met betrekking tot verslaglegging, rapportage en compliance;
 • het zorgdragen dat de inrichting van Stap voldoet aan de relevante wet- en regeling;
 • het volgen van de relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving met compliance als invalshoek en indien nodig de verkregen inzichten vertalen naar beleidsvoorstellen;
 • bijdrage leveren aan het opstellen van de ABTN per kring;
 • het voorbereiden van toetsing op relevante wet- en regelgeving door de Audit Adviescommissie (proposities, processen).

Functie eisen

De Manager Audit voldoet minimaal aan de volgende functie-eisen:

 • WO-geschoold, bij voorkeur een opleiding bedrijfseconomie, economie of bedrijfskunde;
 • kennis met betrekking tot de onderwerpen pensioenregelingen, pensioenfondsen en finance en control;
 • relevante werkervaring (minimaal 7 jaar) in de pensioensector op het gebied van auditing en/of finance en/of control en/of compliance;
 • ervaring met projectmanagement en niet-hierarchische aansturing van processen;
 • ervaring met het managen van uitbestedingsrelaties/risico’s, inclusief certificeringstrajecten zoals ISAE 3402 en COS3000.

Verder beschikt de Manager Audit tenminste over de volgende vijf competenties:

 • verantwoordelijkheidsgevoel, sense of ownership, hetgeen onder andere blijkt uit de bereidheid om verantwoording af te leggen, afspraken (laten) nakomen, niet twijfelen om in te grijpen als de omstandigheden daarom vragen;
 • omgevingssensitiviteit, empathie, hetgeen onder andere blijkt uit het feit dat gezegd wordt wat gezegd moet worden zonder dat relaties ernstig beschadigd raken. Conflicten worden niet uit de weg gegaan, wel altijd constructief afgerond;
 • overtuigingskracht: Anderen weten te overtuigen van een bepaald standpunt of met goede argumenten zover weten te krijgen tot het nemen van een bepaald besluit of het behalen van een bepaald resultaat;
 • onafhankelijkheid / autonomie: staan voor de eigen opvattingen en principes en de bereidheid hebben om anderen met meer macht en invloed hiermee te confronteren. Kunnen staan voor het eigen doen en laten;
 • zowel kunnen uitdelen als kunnen incasseren.

Bedrijfsprofiel

Apf Stap is opgericht door Aegon en TKP en heeft in 2016 haar vergunning van DNB gekregen. Inmiddels heeft een aantal pensioenfondsen voor Stap als apf gekozen en naar verwachting komt het belegd vermogen in 2018 al uit op ca. € 5 miljard. Innovatie, heldere communicatie en oprechte aandacht voor klanten en deelnemers liggen ten grondslag aan het succes.

Bedrijfscultuur

No nonsense, professionaliteit, schouders er onder, successen met elkaar delen en klantbewustzijn zijn sleutelwoorden die de cultuur van Stap typeren. Die houding vind je terug binnen het bestuursbureau en binnen het onafhankelijk bestuur van Stap. Er wordt (kei)hard gewerkt en dat werpt z'n vruchten af. De samenwerking binnen het bestuursbureau en bestuur en tussen deze beide organen is uitstekend.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn goed en passend bij de zwaarte van deze functie.

Locatie

Groningen

Contactpersoon

 • Kun jij excelleren in een omgeving,
  die door constante dynamiek
  voortdurend in beweging is?  Meer

Pensioen vacatures

 • Adviseer en begeleid je klanten
  op het gebied van pensioen en
  inkomen
  ? Meer

Risk vacatures