Vacature detail

Externe deskundige Beleidsadviescommissie Risk en Compliance SPH

Selectie gemaakt

Functie omschrijving

Graag komen wij in contact met kandidaten voor de positie van Externe Deskundige t.b.v. de Beleidsadviescommissie Risk en Compliance bij SPH. De commissie bestaat uit (minimaal) twee leden van het bestuur, waarvan een lid de voorzitter is van de commissie en twee externe leden. De externe leden hebben als aandachtgebieden integraal risicomanagement - waaronder balansmanagement - en compliance.
Medewerkers van het bestuursbureau zijn vaste deelnemers aan de vergaderingen van de commissie

De commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over alle zaken die van belang zijn voor integraal risicomanagement – waaronder balansmanagement – en compliance, waaronder:

  • integraal risicomanagement beleid dat zowel financieel als niet niet-financieel risicomanagement omvat;
  • vertaling van actuele ontwikkelingen op het gebied van integraal risicomanagement, compliance en balansmanagement naar de specifieke situatie van het fonds;
  • risicobereidheid en -budgetten op strategisch niveau, in het bijzonder financiële risicobereidheid, financieel risicoprofiel en financieel risicobudget alsook de niet-financiële risicobereidheid;
  • compliance en integriteitsrisico’s;
  • ambitie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB);
  • toetsing van MVB-beleid;
  • het jaarlijkse risicomanagement jaarplan en compliance jaarplan.

De externe commissieledenleden zijn deskundig, professioneel en een onafhankelijke gesprekspartner en adviseur op het gebied van risicomanagement, compliance en balansmanagement. Kanddiaten beschikken over een universitaire opleiding aangevuld met FRM, VBA, CFA of vergelijkbare opleiding.
Zij zijn sparringpartner van de voorzitter van de commissie en van het SPH-bestuur. Zij vormen een kritisch tegenwicht voor uitvoeringsorganisaties, externe adviseurs en bestuursbureau en hebben het vermogen om binnen de door het fonds vastgestelde kaders te opereren en te adviseren.

Voor geïnteresseerde kandidaten is een uitgebreid functieprofiel beschikbaar.

Functie eisen

  • Universitaire opleiding aangevuld met FRM, VBA of CFA of vergelijkbaar;
  • Ruime werkervaring in senior posities in risicomanagement, compliance of balansmanagement;
  • Ervaring in een vergelijkbare rol bij een pensioenfonds.

Locatie

Driebergen

Contactpersoon

Peter van Solinge
Peter van Solinge
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 3005 6662