Vacature detail

Extern lid Beleggingsadviescommissie Pfds. Recreatie - VERVULD -

Vervuld

Functieomschrijving

Voor Pensioenfonds Recreatie zoeken wij een extern lid Beleggingsadviescommissie (BAC) als professionele gesprekspartner binnen dit orgaan en voor het pensioenfondsbestuur. De externe beleggingsdeskundige stelt zich onafhankelijk op en vormt en organiseert - in goede harmonie - een kritisch tegenwicht (countervailing power), zowel intern als extern. De externe beleggingsdeskundige heeft het juiste gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Voor geïnteresseerde kandidaten is een uitgebreid functieprofiel beschikbaar.

Functie-eisen

Het externe lid van de BAC:

 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft ruime praktijkervaring met manager-selectie of zelf traden;
 • heeft specifieke ervaring met en kennis van vastrentende producten;
 • heeft ervaring met transities van vermogen in het kader van een wijziging van uitvoerder van de regeling en/of een transitie naar of implementatie van een nieuwe regeling (introductie van of overgang naar DC);
 • heeft aantoonbare ervaring met de problematiek bij pensioenfondsen en is goed op de hoogte van de relevante ontwikkelingen in de pensioen- en de financiële sector, van de pensioenwet en ander pensioenregelgeving (nFTK), van de wet op het financieel toezicht en van het beleid en de richtlijnen van de toezichthouders AFM en DNB;
 • is niet alleen op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving, maar heeft tevens een goed inzicht in hoe de mogelijkheden die wet- en regelgeving het pensioenfonds bieden optimaal en integer benut kunnen worden;
 • beschikt ten minste over geschiktheidsniveau B plus op de gebieden beleggingsbeleid / vermogensbeheer en balansmanagement;
 • is van onbesproken gedrag en vrij van belangenverstrengeling;
 • onderschrijft de gedragscode van het pensioenfonds en verklaart deze na te leven.

Bedrijfsprofiel

Pensioenfonds Recreatie is het pensioenfonds voor de sector recreatie en zweminrichting. Bij het pensioenfonds zijn ruim 1.500 werkgevers aangesloten (stand eind 2020). Wij regelen de pensioenen voor ongeveer 19.000 actieve deelnemers, 70.000 gewezen deelnemers en bijna 2.800 uitkeringsgerechtigden. Het pensioenfonds heeft eind 2020 een belegd vermogen van circa 1.225 miljoen euro.
Het pensioenfonds kent een beperkte complexiteit en heeft alle uitvoerende werkzaamheden uitbesteed:

 • de bestuursondersteuning;
 • de pensioenadministratie;
 • de beleggingsadministratie;
 • het beleggingsadvies;
 • het vermogensbeheer;
 • het actuarieel advies;
 • het sleutelvervullerschap interne audit;
 • het sleutelvervullerschap risicobeheer; en
 • het sleutelfunctiehouder- en vervullerschap actuarieel.

Het vermogen wordt overwegend belegd in passieve fondsen. Het fonds heeft een stevig uitbestedingsbeleid met een goede monitoring en jaarlijkse evaluaties.

Publish date

17-08-2021

Contactpersoon

Aad Groen
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 1744 8786