Vacature detail

Expert Actuariaat Blue Sky Group - VERVULD -

Vervuld

Functie omschrijving

Voor Blue Sky Group zoeken wij, als gevolg van sterke groei en de implementatie van het pensioenakkoord, een Expert Actuariaat. Het Actuariaat heeft een belangrijke rol binnen Blue Sky Group. Vrijwel alle bedrijfsprocessen hebben een actuariële component of hebben raakvlakken met het Actuariaat. Naast de actuariële werkzaamheden zoals het verzorgen van het actuariële jaarwerk, het opstellen van premienota's, herverzekeringsnota's en actuariële factoren, is het Actuariaat betrokken bij vermogensbeheer, pensioenadministratie, bestuursondersteuning, deelnemerscommunicatie en functioneel beheer. Door de centrale rol van het Actuariaat binnen de organisatie is de afdeling nauw betrokken bij het adviseren van de klanten over wijzigingen in de wetgeving, en het vertalen hiervan naar oplossingen binnen de eigen organisatie. Daarbij is er oog voor de praktijk van de pensioenuitvoering: op deze manier wordt bijgedragen aan een correcte en tijdige uitvoering van regelingen die begrijpelijk zijn voor de deelnemers.

De Expert is inhoudelijk deskundig op senior niveau met een specialisme op een of meerdere gebieden. De Expert draagt zorg voor een inhoudelijk hoogwaardige actuariële uitvoering en advisering voor complexe klanten en situaties. Hierdoor liggen er veel uitdagingen in het werk. De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • De uitvoering van diverse actuariële werkzaamheden (opstellen actuarieel jaarwerk, periodieke berekening dekkingsgraden en Vereist Eigen Vermogen, opstellen premienota’s en herverzekeringsnota’s), met ondersteuning van medior of junior actuarissen.
 • Inhoudelijk richting geven aan de pensioenuitvoering bij wijzigingen en projecten, en bij implementatie van nieuwe klanten in de pensioenadministratie. Inhoudelijke verantwoordelijkheid voor implementatie van nieuwe klanten en wijzigingen voor zover deze betrekking hebben op actuariële werkzaamheden.
 • Een voortrekkersrol bij het inhoudelijk uitwerken van nieuwe ontwikkelingen en van complexe adviesvraagstukken.
 • Inhoudelijke verantwoordelijkheid voor complexe actuariële berekeningen.
 • Zorg dragen dat de actuariële programmatuur voor de eigen klanten up to date is en samen met de overige senior actuarissen richting geven aan de doorontwikkeling van de actuariële programmatuur.
 • Op verzoek van de klant uitwerken van adviesvragen. Ten behoeve van de klanten en voor de eigen uitvoeringsorganisatie op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor de pensioenuitvoering.

Functie eisen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau en hebt een kwantitatieve opleiding actuariële wetenschappen, econometrie of wiskunde op universitair niveau afgerond. Daarnaast beschik je over een afgeronde opleiding tot actuaris AG.
 • Je hebt acht tot tien jaar werkervaring in de actuariële dienstverlening bij een afdeling actuariaat van een pensioenuitvoeringsorganisatie of een actuarieel adviesbureau.
 • Je beschikt over diepgaande kennis van en ervaring met actuariële advisering over pensioenregelingen (onder andere ondernemingspensioenfondsen en wettelijke voorzieningen).
 • Je bent klantgericht en met je inhoudelijke kennis help je klanten bij het kiezen van de beste oplossing.
 • Je bent initiatiefrijk en vindt het leuk om binnen een groeiende organisatie te zoeken naar mogelijkheden voor verbetering, zowel binnen de organisatie als voor klanten.
 • Je bent flexibel. Zowel in de samenwerking met collega’s en klanten als in de inhoudelijke uitwerking van actuariële vraagstukken zoek je naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.
 • Je bent een conceptueel denker die in staat is complexe situaties in het geheel te bezien en eenvoudig uit te leggen aan anderen. Hierdoor kom je tot goede oplossingen voor de klanten en werk je mee aan een efficiënte uitvoering hiervan.
 • Je organiseert je werk en zorgt samen met je collega’s dat het werk op tijd en volgens de juiste procedures geleverd wordt.

Bedrijfscultuur

Blue Sky Group (BSG) is een onafhankelijke pensioenuitvoerder. Blue Sky Group ondersteunt en adviseert pensioenfondsbesturen op het gebied van vermogensbeheer, actuariaat, pensioenadministratie, bestuursondersteuning en deelnemerscommunicatie. Blue Sky Group koppelt hoge kwaliteit aan praktisch en persoonlijk advies. Het draait om het resultaat en de houdbaarheid op de lange termijn.

Op het kantoor in Amstelveen werken ongeveer 175 medewerkers voor grote, vaak internationale ondernemingen, waaronder KLM, Staples, IFF en SNS Reaal. Met de komst van Beroepspensioenfonds Loodsen (2020) en Philips Pensioenfonds (2021) groeit Blue Sky Group sterk. Blue Sky Group heeft circa 185.000 deelnemers in de administratie en beheert een vermogen van ongeveer € 24 miljard.

Contactpersoon

Peter van Solinge
Peter van Solinge
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 3005 6662