Vacature detail

Ervaren pensioenspecialist/beleidsadviseur PME

Nieuw

Functieomschrijving

Voor PME pensioenfonds (‘PME’) zoeken wij een ervaren pensioenspecialist/beleidsadviseur. In deze rol adviseer je het bestuur van PME bij het opstellen van het pensioenbeleid en de uitbesteding van de pensioenuitvoering. Daarnaast wordt vanuit het bestuursbureau een aantal taken uitgevoerd gericht op het informeren en ondersteunen van werkgevers en werknemers in de bedrijfstak Metalektro. Wil je werken bij een professionele organisatie met korte lijnen en een persoonlijke benadering? Dan is deze vacature iets voor jou.

Organisatie bestuursbureau

Het bestuur van PME is verantwoordelijk voor beleid, uitvoering en verantwoording. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, acht niet-uitvoerende bestuurders (vanuit werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers), en drie uitvoerende bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau met ervaren en deskundige professionals waaronder een aantal consulenten voor persoonlijke dienstverlening aan deelnemers en werkgevers. Wij beogen een eenvoudige en doeltreffende wijze van besturen ('governance'). Om wendbaar te kunnen zijn, moeten we ons ook zo organiseren en gedragen. Het omgekeerd gemengd bestuursmodel met een uitvoerend bestuur past daar goed bij.

Het bestuur heeft verschillende aandachtsgebieden: Balans- en vermogensbeheer, Pensioenbeleid, -uitvoering & -communicatie, Governance, Risk, compliance, financiën en bedrijfsvoering.

In de rol van pensioenspecialist/beleidsadviseur rapporteer je aan de Manager Pensioenbeleid en -uitvoering. Het team Pensioenbeleid en -uitvoering bestaat uit drie beleidsadviseurs en acht consultenten.

Doel van de functie

Ontwikkelen en het onderhouden van het pensioenbeleid van PME, het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuurders, collega’s en andere belanghebbenden, zodat PME onderscheidend blijft op het gebied van pensioenuitvoering.

Kernactiviteiten

 1. Signaleren en analyseren van relevante ontwikkelingen in de pensioenwereld, vertalen van deze ontwikkelingen naar mogelijkheden bij PME en vormen van een visie op het onderwerp;
 2. Ontwikkelen en onderhouden van het pensioenbeleid van PME en vormgeven van de strategische agenda op het gebied van pensioenuitvoering, in lijn met wet- en regelgeving en in afstemming met de secretarissen;
 3. Analyseren van interne processen op het bestuursbureau en bij de uitvoeringsorganisatie, signaleren van verbetermogelijkheden en risico’s en het initiëren van verbeteringen of mitigerende maatregelen;
 4. Aansturen van de uitvoeringsorganisatie bij het implementeren van regelingen en processen en het mitigeren van risico’s alsook het monitoren van de uitvoering hiervan in lijn met de afgesproken dienstverleningsafspraken;
 5. Fungeren als intern kenniscentrum op het expertisegebied pensioenbeleid en pensioenuitvoering en adviseren van bestuurders en collega’s (met name consultenten);
 6. Voorbereiden en faciliteren van (thema)onderzoek van toezichthouders op het gebied van pensioenbeleid, analyseren van de resultaten en zorgdragen voor de follow-up;
 7. Representeren PME (namens het bestuur) in diversie overleggen met externe instanties en bij grote werkgevers;
 8. Voorbereiden van de agenda van de commissie Pensioenbeleid en Communicatie, vastleggen van de discussies en besluitvorming, communiceren hiervan naar interne en externe belanghebbenden, bewaken van de opvolging van acties en het voorbereiden van andere vergaderstukken over pensioenbeleid en -uitvoering voor de gremia van PME;

Onderhouden van relaties met een divers stakeholdersveld (toezichthouders, bestuurders, de uitvoeringsorganisatie en anderen) en inschatten en managen van belangen.

Functie-eisen

Kandidaten dienen te beschikken over:

 • Een afgeronde academische opleiding (juridisch, financieel of economisch);
 • Meer dan 8 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie bij een adviesbureau, pensioenfonds of uitvoeringsorganisatie;
 • Brede en actuele kennis van pensioen(fonds)problematiek;
 • Ruime ervaring met de dynamiek van een omgekeerd gemengd model en de omgang met sociale partners;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en ervaring in het opstellen van heldere beleidsnota’s.

Bedrijfsprofiel

PME is het pensioenfonds van én voor de mensen in de metaal en technologische industrie. PME is een toonaangevend pensioenfonds en is daarmee zichtbaar! Wij zijn er van overtuigd dat je pensioen het beste samen regelt. Door met elkaar de kosten en risico's te delen, is iedereen beter af. PME voert de pensioenregelingen uit die de sociale partners in de sector met elkaar hebben afgesproken. Voor de 1.500 werkgevers, bijna 170.000 actieve deelnemers, 170.000 gepensioneerden en 260.000 gewezen deelnemers in de metaal- en technologische industrie. Een pensioen dat past bij ieders omstandigheden en wensen. Dat is waar PME elke dag voor werkt. PME is in omvang van het vermogen het vijfde fonds in Nederland.

Publish date

03-01-2023

Contactpersoon

Peter van Solinge
Peter van Solinge
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 3005 6662