Vacature detail

Directeur Bestuursbureau Pensioenfonds Meubel

Selectie gemaakt

Functieomschrijving

Voor Pensioenfonds Meubel zoeken wij de directeur van het nieuw in te richten bestuursbureau.
Innovatie, digitalisering, efficiency, open en duidelijke communicatie zijn sleutelwoorden voor Pensioenfonds Meubel. En dat geldt dus ook voor de nieuwe directeur. Jij bent een moderne pensioendenker die op een betrokken, verbindende en energieke wijze leiding geeft aan een klein team van specialisten. Jij en je team doen het met elkaar. Ieder met de eigen expertise.

Jouw expertise is dat je overzicht hebt en regie voert over de activiteiten die vanuit het bestuursbureau plaatsvinden ter ondersteuning en advisering van het bestuur van het pensioenfonds. Je ondersteunt en adviseert het bestuur en treedt in voorkomende gevallen ook op als gezicht naar buiten in de contacten met stakeholders als fondsorganen, sociale partners, uitvoeringsorganisatie, toezichthouders en externe adviseurs.

Voor geïnteresseerde kandidaten is er een informatiedocument beschikbaar.

Functie-eisen

Natuurlijk beschik je over uitgebreide kennis van en ervaring met actuele pensioenfondsproblematiek. Je bent goed ingevoerd in de Wet toekomst pensioenen en je doorziet de impact daarvan op de regeling en de uitvoering. Je bent goed bekend met de governance bij pensioenfondsen en specifieker met het omgekeerd gemengd model. Je hebt ruime ervaring in het adviseren van besturen van pensioenfondsen en sociale partners. Regievoering is je op het lijf geschreven.

Als moderne pensioendenker hecht je veel waarde aan de belevingswereld en belangen van de klant, zijnde de deelnemer en werkgever. Zowel op de korte als op de lange termijn. Digitale klantbediening en communicatie zijn hierin essentieel.

Afhankelijk van de situatie sta je voor, naast of achter je mensen. Duidelijk, eerlijk en daadkrachtig.
Zie de functie vooral als een uitdaging, waarin de wijze waarop jij invulling geeft aan je rol en het bestuursbureau weet in te richten essentieel is in het succes van Pensioenfonds Meubel.

Bedrijfsprofiel

Pensioenfonds Meubel is een verplicht gesteld BPF voor medewerkers in vier sectoren met elk een eigen cao en overlegstructuur. Met ruim 125.000 deelnemers (waarvan zo’n 27.000 actief), bijna 2.500 werkgevers en ca. € 6 miljard belegd vermogen is het in ons land een middelgroot pensioenfonds.

Het fonds heeft de ambitie om deelnemers gedurende hun gehele leven te begeleiden bij hun pensioenvraagstukken. Voor werkgevers zet het fonds in op verlichting van de administratieve werkzaamheden en goede support bij vragen. Het fonds plaatst de klant centraal en stelt zich zowel richting deelnemer als werkgever nadrukkelijk op als partner. Dit vindt plaats door moderne en hoogwaardige digitale klantbediening.
Pensioenfonds Meubel heeft een groeiambitie en voert daartoe actief gesprekken met andere sectoren en ondernemingen om vormen van samenwerking te onderzoeken.
En dat met het nieuwe pensioenstelsel in het vooruitzicht waarbij het fonds de implementatie van het solidaire contract in 2025 wil realiseren!

Het fonds kent sinds 2014 het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een zestal Niet Uitvoerend Bestuurders (drie vanuit de werkgevers, twee namens de werknemers en één namens de pensioengerechtigden) en twee Uitvoerend Bestuurders. Verder zijn er een auditcommissie en een verantwoordingsorgaan. De nieuw aan te trekken directeur maakt deel uit van het Dagelijks bestuur (voorzitter en twee UB-ers).

Locatie

Midden van het land

Publish date

13-01-2023

Contactpersoon

Aad Groen
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 1744 8786