Vacature detail

Bestuurssecretaris/Manager Juridische Zaken - VERVULD -

Vervuld

Functieomschrijving

Voor Stichting Pensioenfonds IBM Nederland (SPIN) zoeken wij een bestuurssecretaris/manager juridische zaken. Samen met je team (3 medewerkers) ben je verantwoordelijk voor:

 • het bewaken van de juridische positie op de voor het fonds belangrijke gebieden;
 • een effectieve inrichting, adequate werking en bewaking van de governance van het fonds;
 • het beantwoorden van pensioenjuridische vragen die uit de dagelijkse uitvoering voortkomen;
 • het volgen van veranderingen in wet- en regelgeving zodat het fonds in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving handelt;
 • de vastlegging van beleid en externe verplichtingen zodat deze op ieder moment actueel is;
 • een passende en efficiënte (bestuurs)ondersteuning van het fonds, waaronder ondersteuning van de fondsgremia maar bijvoorbeeld ook het secretariaat en onze huisvesting.

De bestuurssecretaris/manager juridische zaken:

 • is secretaris van het Algemeen bestuur, het Niet Uitvoerend bestuur en de Audit commissie. Je bereidt efficiënte besluitvorming voor, zorgt voor een goede vastlegging van de genomen besluiten en zorgt voor de opvolging van afgesproken actiepunten en/of aanbevelingen;
 • rapporteert aan de directeur van het fonds en neemt deel aan de vergaderingen van het Dagelijks bestuur;
 • draagt bij aan beleidsvorming en draagt zorg voor het opstellen van verantwoordingsinformatie zoals het bestuursverslag;
 • neemt als Privacy Officer van het fonds verantwoordelijkheid voor alle AVG en overige privacy gerelateerde zaken;
 • geeft op een coachende manier leiding aan het team van drie collega’s;
 • onderhoudt zijn/haar netwerk binnen en buiten de eigen organisatie, zoals IBM Nederland, brancheorganisaties, de door ons geselecteerde business partners en andere pensioenfondsen en verzekeraars.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau met een juridische opleiding;
 • Je beschikt over ten minste 8-10 jaar relevante ervaring als bestuurssecretaris of (pensioen)jurist. Je hebt ervaring met besluitvormingsprocessen binnen pensioenfondsen, met AVG en uitbestedings- en andere contracten. Kennis van effectenrecht is een sterk pre;
 • Als secretaris van de verschillende gremia weet je op een verbindende en rolzuivere manier te opereren en deelnemers aan de gremia waar nodig te helpen om hetzelfde te doen;
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor de bestuurders, met een goed overzicht over het pensioendomein;
 • Je bent een goede planner en organisator met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en organisatiesensitiviteit. Je bent klantgericht, servicegericht, initiatiefrijk, resultaatgericht, analytisch en je beschikt over overtuigingskracht en daadkracht in de rol van regisseur;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Bedrijfsprofiel

Stichting Pensioenfonds IBM Nederland is een middelgroot pensioenfonds met de ambitie om aan haar deelnemers een persoonlijk en relevant pensioenproduct te bieden. Met het bestuursbureau van bijna 20 FTE in Amstelveen is het doel van SPIN om de ruim 2.000 IBMers en 12.000 ex-IBMers te ontzorgen voor hun DB en DC pensioen. Door het bieden van een goed pensioenproduct waarbij SPIN vooral DC deelnemers passende keuzes biedt en maximaal helpt om de benodigde keuzes te maken.

SPIN hanteert het omgekeerd gemengd bestuursmodel, met een zeven koppig Niet Uitvoerend bestuur en twee Uitvoerende bestuurders. De Uitvoerende bestuurders geven leiding aan het bestuursbureau, dat de uitvoering verzorgt door middel van 4 gespecialiseerde teams op gebied van vermogensbeheer, pensioenbeheer, juridische zaken en risicomanagement. SPIN bereidt zich het komende jaar voor om vanaf 2022 de uitvoering van de pensioenadministratie en –communicatie zelf te gaan verzorgen.

Contactpersoon

Peter van Solinge
Peter van Solinge
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 3005 6662