Vacature detail

Bestuurssecretaris De Nationale APF -VERVULD-

Nieuw

Functieomschrijving

Voor De Nationale APF zoeken wij een Bestuurssecretaris. Een functie met veel uitdaging en afwisseling.

De Nationale APF is succesvol en slaagt erin de geambieerde groei te realiseren en grote ondernemingen als nieuwe klant te ontvangen. Op korte termijn worden Pensioenfonds NIBC en Pensioenfonds Eriks verwelkomd.
De bestuurssecretaris heeft een regiefunctie en is primair verantwoordelijk voor het plannen en voorbereiden van de vergaderingen van bestuursgremia. Specifiek voor de belanghebbendenorganen van de verschillende collectiviteitskringen van het fonds ben je het eerste aanspreekpunt en vervul je de spilfunctie tussen het bestuur en deze belanghebbendenorganen. Daarnaast houd je je vanuit je financiële affiniteit ook bezig met het opstellen van begrotingen voor de kringen, het beoordelen van kostenrapportages en facturatie en coördineer en lever je een bijdrage aan het jaarwerk van het fonds.

Op het gebied van regie voeren ligt het accent op de volgende taken:

 • Plannen en voorbereiden van vergaderingen van alle bestuurlijke gremia;
 • Coördineren van tijdige aanlevering van agendastukken en vergaderstukken voor alle bestuurlijke gremia (bestuur, bestuurscommissies en belanghebbendenorgaan), inclusief een korte samenvatting en formulering van het gevraagde besluit bij de stukken;
 • Het schrijven van voorleggers bij vergaderstukken;
 • Toetsen van bestuursstukken op huisstijl, gebruik van juiste opmaak en voorleggers, alsmede
  op inhoudelijke consistentie;
 • Eerste toets op inhoudelijke juistheid, volledigheid en degelijkheid van vergaderstukken;
 • Het monitoren van de opvolging van de acties;
 • Het maken van presentaties ten behoeve van het bestuur;
 • Het bijwonen van vergaderingen van belanghebbendenorganen en hierin ook een inhoudelijke bijdrage leveren;
 • Het ervoor zorgen dat fondsdocumenten actueel en compliant zijn.

Functie-eisen

De bestuurssecretaris beschikt ten minste over de volgende kennis en ervaring:

 • Afgeronde HBO of WO opleiding;
 • Aantoonbare werkervaring (minimaal vijf jaar) in een gelijksoortige regievoerende en organiserende functie;
 • Affiniteit met de pensioensector en bekendheid met de actuele ontwikkelingen in de pensioensector en de oudedagsvoorziening; allrounder op pensioenfondsengebied;
 • Aantoonbare ervaring met bestuurlijke gremia en goed gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Ervaring met het schrijven van (beleids)notities en deze ook kunnen presenteren of toelichten bij vergaderingen;
 • Affiniteit en ervaring met financiën (kosten, jaarwerk).

De bestuurssecretaris heeft de volgende specifieke competenties:

 • Accuratesse: je gaat effectief om met detailinformatie en je overziet het gehele proces;
 • Adviesvaardigheid: je weet complexe materie overtuigend en helder over te brengen en goed te anticiperen op andere zienswijzen;
 • Communicatief vaardig: je bent in staat zowel mondeling als schriftelijk helder te communiceren;
 • Klantgerichtheid: je herkent en erkent de behoeftes en wensen van klanten. Geeft klantvragen prioriteit en handelt deze correct af. Je bent representatief aanwezig en bouwt relaties op vanuit deskundigheid en betrokkenheid. Neemt contact op met relaties bij vragen. Toont interesse in relaties;
 • Kwaliteitsbewustzijn: je stelt hoge eisen aan eigen werk en aan dat van anderen op het gebied van
  kwaliteit en nauwkeurigheid. Je stimuleert daarbij kwaliteitsbewustzijn als vast onderdeel van het beleid;
 • Plannen en organiseren: je bepaalt prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Je zet zaken conform planning in beweging;
 • Resultaatgerichtheid: je stelt alles in het werk om afgesproken doelstellingen te behalen. Daarbij stel je duidelijke prioriteiten en maak je een planning van activiteiten om tijd en middelen optimaal te kunnen benutten. Je maakt afspraken, controleert en bespreekt vervolgens de voortgang en realisatie;
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: je schrijft begrijpelijk en correct Nederlands. Daarbij hanteer je een duidelijke structuur in geschreven teksten;
 • Zelfstartend vermogen: je initieert uit eigen beweging beleid. Je onderkent verbeteringen ten aanzien van het pensioenbeheer en handelt daarnaar. Je draagt uit eigen beweging oplossingen aan.

Bedrijfsprofiel

De Nationale APF kent een onafhankelijk gemengd bestuur dat bestaat uit drie parttime niet-uitvoerende bestuurders en drie fulltime uitvoerende bestuurders. Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursbureau, dat wordt aangestuurd door één van de uitvoerend bestuurders. Het bestuur laat zich verder ondersteunen en adviseren door een drietal commissies. De pensioenadministratie is uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. Het fiduciair vermogensbeheer is uitbesteed aan Nationale Nederlanden Investment Partners.
Momenteel wordt er nog grotendeels vanuit huis gewerkt en heeft De Nationale APF kantoor in Amsterdam; binnenkort vindt verhuizing naar Den Haag plaats en ook post Corona is er volop flexibiliteit in het thuis of op kantoor werken.

Bedrijfscultuur

Het bestuursbureau is klein en slagvaardig. In het team van bestuurssecretarissen heb je drie collega's waarvan één secretaresse. De lijnen zijn kort, er is veel dynamiek en iedereen voelt zich sterk verantwoordelijk voor en betrokken bij het succes van De Nationale APF.

Arbeidsvoorwaarden

De salariëring en het arbeidsvoorwaardenpakket zijn marktconform en goed passend bij de zwaarte van de functie.

Publish date

20-07-2021

Contactpersoon

Aad Groen
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 1744 8786