Vacature detail

Bestuurssecretaris Blue Sky Group

Functie omschrijving

Ter uitbreiding van de afdeling Bestuurszaken zoeken wij voor Blue Sky Group (BSG) een bestuurssecretaris. De afdeling Bestuurszaken bestaat uit negen medewerkers (3 senior bestuurssecretarissen, 3 bestuurssecretarissen en 3 assistenten Bestuurszaken). Gezamenlijk ondersteunen ze pensioenfondsbesturen bij de zorgvuldige en effectieve uitvoering van hun bestuurstaken.
De bestuurssecretaris organiseert de bestuurlijke (vergader)processen, voert de regie op de voorbereiding van beleid en besluiten en bewaakt de uitvoering van besluiten en acties. Ook ondersteunt hij of zij de verschillende fondsorganen en commissies bij de jaarlijkse vergadercyclus. Daarnaast fungeert de secretaris als schakel tussen de besturen en BSG, dan wel andere betrokken partijen zoals accountant en actuaris, en wordt contact onderhouden met de externe toezichthouders.
De bestuurssecretaris adviseert over effectieve bestuurlijke processen, stuurt de uitvoeringsorganisatie aan voor wat betreft advisering, uitvoering en verantwoording en zorgt voor een governance die in lijn is met wetgeving, statuten en beleid.
De vergaderprocessen worden in samenwerking met de assistent bestuurszaken geoptimaliseerd, zodat er steeds een goede voorbereiding en opvolging plaatsvindt. Ook het up to date houden van fondsdocumenten en de begeleiding en ondersteuning van de bestuurlijke commissies behoort tot de verantwoordelijkheden.
Daarnaast levert de bestuurssecretaris een actieve bijdrage aan bestuurlijke projecten en treedt zo nodig ook zelf op als projectleider.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • het voeren van het bestuurssecretariaat en de secretariaten van bestuurscommissies, verantwoordingsorgaan en intern toezicht;
 • beleidsontwikkeling op bestuurlijk terrein (governance, toezicht, deskundigheid);
 • opstellen of eindredactie van fondsdocumenten (statuten, interne reglementen, ABTN, gedragscode, geschiktheidsplan etc.);
 • opstellen verantwoordingsinformatie (jaarlijkse bestuursverslag, rapportages aan verantwoordingsorgaan);
 • organiseren van scholing voor bestuursleden.

Functie eisen

 • afgeronde universitaire opleiding;
 • minimaal vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie;
 • up-to-date / actuele kennis van pensioenrecht en financiële wetgeving;
 • goed kunnen plannen en organiseren met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • servicegericht, initiatiefrijk, resultaatgericht, analytisch en beschikkend over overtuigingskracht;
 • zelfstandig, gestructureerd en nauwkeurig;
 • uitstekende beheersing van het Nederlands en goede beheersing van het Engels in woord en geschrift;
 • uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Bedrijfsprofiel

Blue Sky Group (BSG) is een onafhankelijke, professionele organisatie die zich toelegt op het adviseren en ondersteunen van pensioenfondsen en hun deelnemers. De dienstverlening strekt zich uit over alle activiteiten die van belang zijn bij het vormgeven, uitvoeren en beheren van een pensioenregeling. Het leveren van kwaliteit staat hierbij centraal.
Op het kantoor in Amstelveen wordt met ongeveer 160 medewerkers de pensioenuitvoering, bestuursondersteuning, fiduciair vermogensbeheer en adviesdiensten voor de pensioenfondsen van grote, vaak internationale ondernemingen, waaronder KLM, Staples, Total, IFF en SNS Reaal, verzorgd. BSG heeft circa 100.000 deelnemers in de administratie en beheert een vermogen van ongeveer € 22 miljard.

Locatie

Amstelveen

Contactpersoon

Peter van Solinge
Peter van Solinge
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 3005 6662