Vacature detail

Beleidsmedewerker Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties - VERVULD -

Nieuw

Functieomschrijving

Voor Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW) zoeken wij een Beleidsmedewerker Vermogensbeheer. Met een belegd vermogen van ruim 16 miljard euro behoort SPW tot de Top 20 pensioenfondsen in Nederland en in deze uitdagende functie draag je bij aan het strategisch beleid van SPW.

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als Beleidsmedewerker Vermogensbeheer zijn:

 • voorbereiden en ontwikkelen van beleid. In samenwerking met de vermogensbeheerorganisatie ben je zowel betrokken bij het strategisch beleggingsbeleid als bij het (jaarlijks) beleggingsplan;
 • adviseren over vraagstukken op het gebied van vermogensbeheer, waaronder de evaluatie van beleggingscategorieën en investment cases;
 • monitoren van ontwikkelingen van de financiële positie en de uitvoering van het beleggingsbeleid aan de hand van de beleggings- en risicorapportages van de vermogensbeheerorganisatie;
 • regie voeren over de activiteiten van de Bestuurscommissie Balansmanagement; hieronder vallen het afstemmen van de agenda en actiepunten, de coördinatie van tijdige verzending van de vergaderstukken, het monitoren van vervolgacties en dergelijke;
 • het schrijven van heldere voorleggers ten behoeve van bestuur en commissie en waar nodig een mondelinge toelichting hierop geven;
 • het opstellen van risicorapportages, waaronder advisering over risico-identificatie, - beoordeling en -beheersing, en de vastlegging van de resultaten van besprekingen hierover in het risicomanagementsysteem;
 • het onderhouden van relaties met externe professionele partijen om up to date te blijven over relevante strategische en tactische ontwikkelingen rondom vermogensbeheer;
 • in samenwerking met de vermogensbeheerorganisatie een bijdrage leveren aan de toelichting over vermogensbeheer in het jaarverslag.

Functie-eisen

De functie heeft een beleidsmatig en adviserend karakter en in aanvulling daarop is er ook een sterk coördinerende en regisserende kant. Ook de countervailing power richting de uitvoeringsorganisatie komt nadrukkelijk naar voren in deze functie. Dit alles stelt hoge eisen aan de inhoudelijke kennis en de persoonlijkheid van kandidaten. Zo ben je analytisch ingesteld, stressbestendig, regisserend en beschik je over diverse beïnvloedingsstijlen. Je bent daadkrachtig, overtuigend en communicatief vaardig en opereert resultaatgericht.

In aanvulling hierop:

 • heb je een afgeronde academische master met uitstekende resultaten;
 • is het gevolgd hebben van relevante opleidingen zoals CFA, VBA et cetera een pre;
 • heb je minimaal zeven jaar relevante werkervaring bij een pensioenfonds of dienstverlener van pensioenfondsen, waaronder (ook) vermogensbeheerders;
 • heb je volop kennis van de beleggingsprocessen in de waardeketen van een pensioenfonds;
 • ben je bekwaam in het opstellen van notities;
 • heb je ervaring met het aanbrengen van structuur en inrichting van processen.

Bedrijfsprofiel

Met een belegd vermogen van ruim € 16 miljard behoort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) tot de top 20 grootste pensioenfondsen (gemeten naar belegd vermogen) van Nederland. Het verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds heeft ca. 70.000 deelnemers, waarvan 40% actief. De pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG Werkgeversdiensten; het vermogensbeheer is in handen van APG Asset Management.
Het fonds kent een paritair bestuur met acht bestuursleden en wordt ondersteund door een professioneel bestuursbureau waarin zeven medewerkers werkzaam zijn.

Bedrijfscultuur


Binnen het bestuursbureau, dat is gevestigd in Harderwijk, zijn de diverse disciplines op pensioengebied vertegenwoordigd. Naast de directeur en de beleidsmedewerker vermogensbeheer zijn dit de controller, de risk manager, de beleidsmedewerker pensioen en communicatie ,de bestuurssecretaris en de management assistent. De sfeer binnen het bestuursbureau is uitstekend; de lijnen zijn kort en de medewerkers werken op een professionele wijze én met aandacht voor elkaar samen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend en goed passend bij de zwaarte van de functie. Invulling van de functie vindt op fulltime basis (40 uur) plaats.

Publish date

09-06-2021

Contactpersoon

Aad Groen
Contactgegevens
E-mail:
Mobiel:
(06) 1744 8786