Job Opportunities

Lid Raad van Toezicht Risico Management SPW -VERVULD-

Selectie gemaakt

Functieomschrijving

Voor Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW) zoeken wij een lid Raad van Toezicht met als specifiek aandachtsgebied het integraal risicomanagement.

Hieronder wordt op hoofdlijnen verstaan:
  • inzicht in de wijze van risico-inventarisatie bij pensioenfondsen;
  • inzicht in uitbesteding, administratieve organisatie en interne controle;
  • kennis van het proces jaarverslaggeving bij pensioenfondsen.

Geschikte kandidaten hebben een opleiding genoten in het (financieel) risicobeheer en beschikken over relevante ervaring in de pensioensector. Aan de persoonskant beschikt de kandidaat over een hoge mate van kritisch vermogen, daadkracht, omgevingsbewustzijn en reflecterend vermogen.

Met een belegd vermogen van ruim € 15 miljard behoort SPW tot de top 20 grootste pensioenfondsen in Nederland.

Gegeven de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht genieten vrouwelijke kandidaten de voorkeur. Voor geïnteresseerde kandidaten is een uitgebreide profielschets beschikbaar.

Contact person

Aad Groen
More information
E-mail:
Cell phone:
(06) 1744 8786