Groen Van Solinge & Partners B.V. Redesign
Op zoek naar jouw carrière?

Professionele bestuurders en toezichthouders

Er worden hoge eisen gesteld aan bestuurders en toezichthouders van pensioenfondsen. Zowel op het gebied van deskundigheid als op het gebied van competenties. Selectie en voordracht van kandidaten voor deze rollen dienen dan ook zorgvuldig plaats te vinden. DNB toetst immers niet alleen de uiteindelijke kandidaat, maar kijkt ook naar de procedure die is gevolgd om tot voordracht te komen. Immers een kandidaat kan wel passen bij het ene fonds, maar niet passend zijn bij een ander fonds.

Te volgen procedure

Groen Van Solinge begeleidt pensioenfondsen stapsgewijs naar de uiteindelijke voordracht aan DNB. Op hoofdlijnen zien de stappen er als volgt uit. Het begint met een uitgebreide inventarisatie en analyse van het fonds (visie en missie, samenstelling bestuur, risk control frame work, financiële status, beleidsissues). Op basis hiervan wordt het kandidaatprofiel opgesteld (onder andere rol binnen het fonds, harde en zachte eisen, tijdsbeslag). De derde en vierde stap betreffen de Werving & Selectie. Wij benaderen kandidaten actief en spreken deze vervolgens uitgebreid. Stap vijf is de introductie van passende kandidaten nadat de diploma- en referentiecheck hebben plaatsgevonden. Stap zes is de begeleiding van de vervolgselectie bij het pensioenfonds (eventueel inclusief assessment), welke uiteindelijk resulteert in stap zeven: de voordracht bij De Nederlandsche Bank.

Honorarium

Opdrachten voeren wij uit op basis van exclusiviteit en ‘no cure, no pay’. Vanuit ons vertrouwen de juiste kandidaat te kunnen vinden en presenteren, hanteren wij deze werkwijze. Voor een succesvolle bemiddeling bedraagt ons honorarium voor de search naar een voorzitter van een pensioenfonds: € 15.000,- en voor de search naar een bestuurslid of lid van de Raad van Toezicht van een pensioenfonds: € 12.500,-. De genoemde bedragen zijn exclusief btw en de kosten van een assessment.

"Het grote maatschappelijke en economische belang, de complexiteit en de harde noodzaak om in control te zijn vragen om goede, deskundige en vooral betrokken bestuurders."
 • Kun jij excelleren in een omgeving,
  die door constante dynamiek
  voortdurend in beweging is?  Meer

Pensioen vacatures

 • Adviseer en begeleid je klanten
  op het gebied van pensioen en
  inkomen
  ? Meer

Risk vacatures

Op zoek naar een andere functie?
Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in